НЕТИПОВІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕЗЕНТНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Авторы

  • Т.В. П’ятничка Тернопільський національний економічний університет

Ключевые слова:

теперішність, презентність, мовний інструментарій реалізації теперішності, функціонально-семантичне поле теперішності

Аннотация

Стаття присвячена аналізу нетипових мовних засобів реалізації об’єктивної теперішності та особливостям їх функціонування в англомовному художньому дискурсі. Презентні дієслівні видо-часові форми дійсного способу у своєму категоріальному значенні виділені як типові граматичні засоби передачі часових значень теперішності, що функціонують у ядровій та навколоядровій зонах ФСПТ. Усі інші складові інструментарію відтворення презентності кваліфіковано нетиповими, такими, що відтворюють часову віднесеність до теперішності або орієнтацію на неї та функціонують у різних зонах периферії ФСПТ. У сфері безпосереднього спілкування часову орієнтацію на теперішність виражають односкладні номінативні речення, вигук, звертання та мовні формули етикету, яким також властиво передавати почуття і настрої, прояви емоцій мовця і надавати художньому дискурсу більшої експресії. 

Биография автора

Т.В. П’ятничка, Тернопільський національний економічний університет

кандидат філологічних наук, доцент

Загрузки

Опубликован

2021-04-05